dodavatel stavebních výplní a příslušenství


Jak se na montáž připravit aneb 5 kroků k ideálnímu průběhu všech prací

Jak se na montáž připravit aneb 5 kroků k ideálnímu průběhu všech prací

Bez Vaší spolupráce a pochopení se neobejdeme. Prosíme, abyste si tuto část přečetli a zachovali se v jejím duchu, abychom mohli dostát všem závazným termínům dohodnutým s Vámi ve smlouvě o dílo.

  • V dohodnutý čas, který vychází z řádně uzavřené smlouvy, potřebujeme k plynulému provedení všech prací bezvadně zpřístupnit byt nebo dům. Doporučujeme, aby zpřístupnění zajistila odpovědná osoba, tedy osoba oprávněná k převzetí díla podle smlouvy.
  • Podlahy doporučujeme zakrýt tvrdým kartonem, a to nejen v místě montáže samé (u oken a dveří), ale i celou cestu od vchodu až po místo montáže. Předejdeme poškození podlahy v případě pádu nebo jiné náhody.
  • Nábytek a veškeré vybavení interiéru je ideální zakrýt plastovou fólií, kterou by průvan vzniklý po vybourání starých oken a dveří neměl odfouknout. Je-li použitá fólie lehčí, pro větší jistotu ji na volných koncích zatížíme.
  • U montážního otvoru (ten zůstane po odstranění starých oken a dveří) potřebujeme k bezpečné manipulaci s novými prvky a k jejich montáži prostor cca 1,5 metru.
  • Pro montáž schodišťových oken nepřístupných nebo obtížně přístupných zevnitř je po dohodě nutné zajistit lešení.