dodavatel stavebních výplní a příslušenství


Zednické zapravení, montáž parapetů a likvidace odpadu

Zednické zapravení, montáž parapetů a likvidace odpadu

Pokud je součástí díla zednické zapravení a montáž vnitřních parapetů, začneme tyto úkony provádět po seřízení nových prvků. Některé úkony se navzájem doplňují a navazují jeden na druhý, takže konkrétní postup zrovna ve Vašem případě přizpůsobíme jak podmínkám konkrétní nemovitosti, tak Vašim potřebám. Klasické zednické zapravení můžeme zahájit ihned po zatuhnutí PUR pěny. Okenní otvor nejdříve zbavíme zbytků pěny oříznutím, žaluzie olepíme ochrannou páskou a podklad napenetrujeme pro lepší přilnavost omítky nebo vyrovnací vrstvy. Horní a boční špaletu nahrubo omítneme a podbetonujeme parapetní rovinu (podklad pro usazení vnitřního parapetu), posléze naneseme jemnou (tzv. „fajnovou“) omítku a spojíme ji za pomoci jemného vyhlazení se stávající omítkou. Nakonec usadíme vnitřní parapety na montážní lepidlo nebo PUR pěnu, seřízneme jejich konce podle potřeby a nasadíme boční krytky. Vzniklé spáry zahladíme akrylovým tmelem.

Zednické zapravení s použitím polystyrenu na špaletách montážního otvoru má v mnoha směrech identický průběh jako klasické zapravení. Rozdíl však spočívá v tom, že na původní špalety nalepíme speciální polystyrenové pásy dle rozměru špalety, osadíme je hliníkovými rohy (kvůli rozměrové stabilitě), nalepíme tzv. „perlinku“ (speciální fólii, která udrží omítku na hladkém podkladu) a přestěrkujeme. Základní zapravení venkovních špalet provedeme kolem okna hrubou omítkou a akrylovým tmelem.

Je-li součástí díla montáž venkovních parapetů, zahajujeme ji stejně jako u vnitřních parapetů podbetonováním parapetní roviny, pokud je zapotřebí. Pokračujeme úpravou seříznutím na požadovaný rozměr, usazením pomocí akrylového lepidla a přišroubováním k podkladovému profilu.

Zednické zapravení a montáž předáváme zpravidla v rámci předání a převzetí celého díla, tyto úkony Vám však můžeme předat zvláštním (samostatným) předávacím protokolem.