dodavatel stavebních výplní a příslušenství


ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLA

 

CLIMAPLUS ACOUSTIC

CLIMALIT ACOUSTIC - PROTIHLUKOVÁ IZOLAČNÍ DVOJSKLA Stálé zatížení organismu hlukem střední a vysoké intenzity může vést až k poruchám optimální funkce sluchového ústrojí člověka. Proto se očekává, že okna a zasklené plochy budou poskytovat ochranu před nadměrným hlukem. Hluk může způsobit vážná onemocnění. Statisíce domácností jsou neustále vystaveny značnému hluku přicházejícího z vnějšího prostředí. Důležitý úkol tlumit tento hluk může plnit moderní izolační dvojsklo CLIMALIT ACOUSTIC. Chrání spolehlivě před tzv. hlukovým smogem, který se dnes stává především vě větších městech hlavní zátěží spolu se znečištěním vzduchu.

Není ovšem "hluk" jako "hluk". Rušivé spektrum hluku se skládá z několika frekvencí, které jsou různě intenzivní. Některé frekvenční rozsahy jsou pak hlasitější a tedy i rušivější než jiné. Výběr vhodného protihlukového opatření proto musí být odpovídat povaze a intenzitě zdroje hluku. Při tlumení zvuku jde totiž o to, aby se zvuky s vyšší intenzitou utlumily silněji. Každá konkrétní situace má své vlastní rozdělení kmitočtů, i když střední hladina hluku může být veskrze stejná.

Stejné hladiny hluku ovšem mohou vyžadovat rozdílná protihluková opatření - to závisí vždy na konkrétním případu!

Vlastnosti zvuk pohlcujícího stavebního elementu jsou charakterizovány především jeho indexem vzduchové neprůzvučnosti, který označujeme jako "Rw". V případě skla je tlumení měřeno vždy pro střední frekvence, určené křivkou v akustickém pásmu od 100 Hz do 3150 Hz. Moderní zvukově izolační skla jsou konstruována s využitím kombinace skel různé tloušťky a elastičnosti s využitím tlumení zvuku v prostoru mezi skly. Důležitou zásadou také je, aby byl brán zřetel na příslušné tvarování rámů, těsnost spojů a všech stavebních částí přiléhajících k oknu. Zvukové vjemy v místnosti podléhají této zásadě: jestliže se hladina hluku sníží o 10 dB, má člověk pocit, že hluk v místnosti je o polovinu menší!

Izolační dvojskla CLIMALIT ACOUSTIC dosahují špičkových výsledků ve zvukové izolaci, která je dosažena pomocí následujících prostředků:
- nejméně jedno ze dvou skel má velkou plošnou hmotnost,
- rozdílnou tloušťkou skel,
- zvětšením vzdálenosti mezi skly,
- k vyplnění prostoru mezi skly je použit těžký plyn,
- zesílením skelné hmoty jednotlivých skel pomocí nahrazení těchto skel speciálními lepenými skly,

TYP G: Zvuková izolace s plynovou náplní a indexem Rw do 43 dB

TYP HD: Rw do 51 dB. Izolační sklo je složeno z jednoho nebo dvou skel lepených živicí.

Upozornění: Pokud použijete jednotky se silně asymetrickými jednotlivými tabulemi a velkým meziprostorem, projeví se kolísání tlaku při změnách počasí obzvlášť silně na jednotlivých tabulích. Mají-li tabule velkou plochu, může dojít ke vzniku velkých vyboulenin, popř. i k lomu skla. Optickému zkreslování přitom nelze zabránit. K zamezení tohoto efektu je nutno použít tvrzená skla - ESG.

CLIMAPLUS ACOUSTIC je izolační sklo, které navazuje na systém CLIMAPLUS - izolační skla se zesílenou tepelnou izolací, a navíc přebírá protihlukové prvky ze skel třídy ACOUSTIC. Svými hodnotami "U" až 1,1 W/m2K plní i nejnáročnější požadavky na tepelnou izolaci a navíc zajišťují skvělou zvukovou izolaci. Při zvukové izolaci oken a fasád budov hrají velkou roli nejrůznější faktory, tudíž většinou není možné nalézt jednoduché řešení. Hodnota zvukové izolace skleněné tabule se nedá vypočítat jako hodnota "U" u izolace tepelné. Velkou roli hraje také podíl prosklené plochy ve venkovní zdi a materiál, z něhož je vyroben okenní rám. Vnitřní hladina hluku v místnosti se nedá jednoduše vypočítat tím, že se odečte odhadnutá míra zvukové izolace - Rw od maximální hladiny venkovní hladiny hluku. Rozhodující jsou zejména spodní kmitočty (400 Hz), neboť v tomto rozsahu je zvukově izolační schopnost skla z fyzikálních důvodů nejmenší.