dodavatel stavebních výplní a příslušenství


Nabídka služeb

  • konzultaci v otázkách vhodného konstrukčního řešení
  • zaměření na místě realizace zakázky 
  • cenová nabídka
  • demontáž původních oken
  • montáž a doprava nových oken
  • zednické zapravení oken
  • ekologická likvidacestarých oken
     

Služby

Jak se na montáž připravit aneb 5 kroků k ideálnímu průběhu všech prací

Jak se na montáž připravit aneb 5 kroků k ideálnímu průběhu všech prací
Bez Vaší spolupráce a pochopení se neobejdeme. Prosíme, abyste si tuto část přečetli a zachovali se v jejím duchu, abychom mohli dostát všem závazným termínům dohodnutým s Vámi ve smlouvě o dílo.  V dohodnutý čas, který vychází z řádně uzavřené smlouvy, potřebujeme k plynulému provedení...

—————

Základní postup při montáži oken a dveří

Základní postup při montáži oken a dveří
Po příjezdu nejdříve rozneseme nová okna a dveře co nejblíže starým prvkům – to budou příští montážní otvory. Následně provedeme demontáž starých křídel a rámů, jejich odnos a likvidaci, a poté přípravíme montážní otvory: upravíme je k přesnému usazení nových prvků, začistíme, případně...

—————

Zednické zapravení, montáž parapetů a likvidace odpadu

Zednické zapravení, montáž parapetů a likvidace odpadu
Pokud je součástí díla zednické zapravení a montáž vnitřních parapetů, začneme tyto úkony provádět po seřízení nových prvků. Některé úkony se navzájem doplňují a navazují jeden na druhý, takže konkrétní postup zrovna ve Vašem případě přizpůsobíme jak podmínkám konkrétní nemovitosti, tak Vašim...

—————

Likvidace odpadu a ochrana životního prostředí

Likvidace odpadu a ochrana životního prostředí
Veškeré odpady vzniklé při montáži oken a dveří anebo při úkonech spojených se zednickým zapravením a montáží parapetů (staré rámy, sklo, stavební suť, zbytky malty, PUR pěny, obalů a další) likvidujeme v naprostém souladu s vydaným ISO certifikátem – bezpečně je naložíme a přepravíme na příslušnou...

—————